กองช่าง


ออนไลน์ : 9

หัวข้อ :: กองช่าง

กองช่าง


นายภูมินทร์ จันทรัตน์
ผอ.กองช่าง


ว่าง
หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง


ว่าง
นายช่างโยธา


นายอดิศักดิ์ พิมพิวาส
ผู้ช่วยนายช่างโยธา


นายอุดม มะลิยศ
ผู้ช่วยเจ้าพนักธุรการ


นายเจษฤา ทะสูนย์
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า


นายสมพงษ์ ปัสสาจันทร์
พนักงานผลิตน้ำประปา


นายสถิตย์ จันทร์สว่าง
พนักงานผลิตน้ำประปา


นายสุริยันต์ วิเศษอุด
พนักงานจดมาตราวัดน้ำ