องค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์ อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด โทร 043-501647 และ 043-501648

ผู้บริหาร สมาชิกสภา​​ 

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 000002
วันนี้ 000015
วานนี้ 000033
เดือนนี้ 000271
เดือนก่อน 000320
ปีนี้ 003488
ปีก่อน 004493
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวรับสมัคร
  • ข่าวสภาฯ
  การประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทางออนไลน์ - 17 พ.ย. 64(ดู 7) 
  ประชาสัมพัรธ์ Line Official Teen Club กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น - 10 พ.ย. 64(ดู 11) 
  สื่อเรียนรู้การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะสำหรับหน่วยงานของรัฐ ตอนที่ 1 - 4 พ.ย. 64(ดู 11) 
  สื่อเรียนรู้การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะสำหรับหน่วยงานของรัฐ ตอนที่ 2 - 4 พ.ย. 64(ดู 8) 
  สื่อเรียนรู้การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะสำหรับหน่วยงานของรัฐ ตอนที่ 3 - 4 พ.ย. 64(ดู 7) 
  สื่อเรียนรู้การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะสำหรับหน่วยงานของรัฐ ตอนที่ 4 - 4 พ.ย. 64(ดู 6) 
  สื่อเรียนรู้การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะสำหรับหน่วยงานของรัฐ ตอนที่ 5 - 4 พ.ย. 64(ดู 6) 

ภาพกิจกรรม

รณรงค์รับวัคซีนป้องกัควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 เพื่อรณรงค์และประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ควาเข้าใจในการป้องกันควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อโควิด 19 ให้ประชนมีความรู้ความเข้าใจเรื่องวัคซีนป้องกันโควิด 19 และสามารถปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องหลังเข้ารับวัคซีน (ดู 6)

กิจกรรมปลูกต้นไม้ (ดู 26)

องค์กรแห่งการเรียนรู้

ข้อปฏิบัติผู้ป่วยโควิดเมื่อแยกกักตัวที่บ้าน (ดู 33)

การระบาดของโควิด-19 (ดู 462)

ดาวน์โหลดใหม่

  การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติและประเมินผล ปี 2564 : [6 ต.ค. 64]
  การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2564 : [6 ต.ค. 64]
  ข้อบัญญติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 : [1 ต.ค. 64]
  วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.กกโพธิ์ : [20 ก.ย. 64]
  ข้อบัญญัติรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๕ : [16 ก.ย. 64]
  ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2/2564 วันที่ 7 กันยายน 2564 : [7 ก.ย. 64]
  การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีผด 1,2 ปี 2563 (งานป้องกันฯ) : [27 ส.ค. 64]
  การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีผด 1,2 ปี 2563(กองสวัสดิการ).1 : [27 ส.ค. 64]
  การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีผด 1,2 ปี 2564 กองช่าง : [27 ส.ค. 64]
​​

อัลบั้มภาพกิจกรรม

การสร้างวัฒนธรรมองค์กร