แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ


ออนไลน์ : 9

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ วันที่ โหลด
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีผด 1,2 ปี 2563 (งานป้องกันฯ)   27 ส.ค. 64 23
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีผด 1,2 ปี 2563(กองสวัสดิการ).1   27 ส.ค. 64 19
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีผด 1,2 ปี 2564 กองช่าง   27 ส.ค. 64 14
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีผด 1,2 ปี 2564 พัสดุ   27 ส.ค. 64 18
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีผด 1,2 ปี 2564(ศึกษา).1   27 ส.ค. 64 18
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีผด1 สำนักปลัด 2564   27 ส.ค. 64 11
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีผด2 สำนักปลัด 2564   27 ส.ค. 64 12