อัลบั้มภาพ


ออนไลน์ : 13

กิจกรรมปลูกต้นไม้

กิจกรรมปลูกต้นไม้... วันที่ 21 ต.ค. 64 (ดูู 0)

ชาวตำบลกกโพธิ์ ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย รวมพลังชาวร้อยเอ็ดไม่ทนต่อการทุจริต

ชาวตำบลกกโพธิ์ ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย รวมพลังชาวร้อยเอ็ดไม่ทนต่อการทุจริต... วันที่ 11 ต.ค. 64 (ดูู 1)

ลานกีฬา/สนามกีฬา (ที่ประชาชนสามารถ ใช้เล่นกีฬาและนันทนาการได้ตลอดทั้งปี)

ลานกีฬา/สนามกีฬา ที่ประช่ชนสามารถเล่นได้ตลอดทั้งปี... วันที่ 24 ส.ค. 64 (ดูู 24)

โครงการฝึกอบรมการใช้วัสดุอุปกรณ์ประจำรถกู้ชีพ

โครงการฝึกอบรมการใช้วัสดุอุปกรณ์ประจำรถกู้ชีพ... วันที่ 30 ก.ค. 64 (ดูู 13)

โครงการจิตอาสา

โครงการจิตอาสา... วันที่ 16 ก.ค. 64 (ดูู 28)

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณที่ทำการ อบต.กกโพธิ์ และสถานที่สาธารณะในเขตพื้นที่ตำบลกกโพธิ์

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณที่ทำการ อบต.กกโพธิ์ และสถานที่สาธารณะในเขตพื้นที่ตำบลกกโพธิ์... วันที่ 16 ก.ค. 64 (ดูู 23)

วันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน 2564 ชาวตำบลกกโพธิ์ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด

วันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน 2564 ชาวตำบลกกโพธิ์ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด... วันที่ 26 มิ.ย. 64 (ดูู 10)

ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคระบาดสัตว์ (วัว)

ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคระบาดสัตว์ (วัว)... วันที่ 10 มิ.ย. 64 (ดูู 19)

โครการประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2564

โครการประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2564... วันที่ 31 ต.ค. 63 (ดูู 178)

งานวันเด็กแห่งชาติ 2563

โครงการงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563  ณ องค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์... วันที่ 11 ม.ค. 63 (ดูู 278)

โครงการประเพณีลอยกระทง

โครงการประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562... วันที่ 11 พ.ย. 62 (ดูู 270)

งานเกี่ยวข้าว อบต.กกโพธิ์

งานเกี่ยวข้าว อบต.กกโพธิ์... วันที่ 4 มิ.ย. 62 (ดูู 224)

งานเกี่ยวข้าว อบต.กกโพธิ์

งานเกี่ยวข้าว อบต.กกโพธิ์... วันที่ 4 มิ.ย. 62 (ดูู 180)

วันผู้สูงอายุ 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์

/upload/files/DSCF4078.JPG... วันที่ 13 เม.ย. 62 (ดูู 155)

พิธีมอบวุฒิบัตร ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2561

บัณฑิตน้อย พิธีมอบวุฒิบัตร ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2561 ... วันที่ 15 มี.ค. 62 (ดูู 403)

โครงการจัดทำแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน

โครงการจัดทำแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน... วันที่ 21 ม.ค. 62 (ดูู 207)

ออกเยี่ยมผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง

ออกเยี่ยมผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง ... วันที่ 13 พ.ย. 61 (ดูู 242)

โครงการจิตอาสาปลูกป่า บำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด

โครงการจิตอาสา บำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด ... วันที่ 11 ส.ค. 61 (ดูู 527)

โครงการห้ามมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร

โครงการห้ามมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร ... วันที่ 7 ส.ค. 61 (ดูู 182)

โครงการแข่งขันกีฬาประชาชน ต่อต้านยาเสพติต "กกโพธิ์เกมส์"

โครงการแข่งขันกีฬาประชาชน ต่อต้านยาเสพติต "กกโพธิ์เกมส์" ... วันที่ 3 เม.ย. 61 (ดูู 403)