รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน


ออนไลน์ : 7

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน วันที่ โหลด
รายจ่ายจริง 64 เดือน ต.ค-ธ.ค.   8 เม.ย. 64 23
รายรับจริง 64 เดือน ม.ค.-มี.ค.   8 เม.ย. 64 21
รายจ่ายจริง 64 เดือน ต.ค.-ธ.ค.   8 เม.ย. 64 21
รายจ่ายจริง 64 เดือน ม.ค.-มี.ค.   8 เม.ย. 64 24
รายงานงบประมาณ รอบ 6 เดือน   19 มี.ค. 64 25
รายงานงบประมาณ รอบ 6 เดือน งบ 64   19 มี.ค. 64 24
รายจ่ายจริง 62   15 มิ.ย. 63 27
ผลการปฏิบัติงาน   15 มิ.ย. 63 37