รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำเดือน


ออนไลน์ : 7

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำเดือน วันที่ โหลด
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๕   5 ส.ค. 65 2
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕   4 ส.ค. 65 2
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๕   3 ส.ค. 65 2
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕   1 เม.ย. 65 28
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕   1 มี.ค. 65 17
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๕   4 ก.พ. 65 17
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔   4 ม.ค. 65 23
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๔   1 ธ.ค. 64 23
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔   1 พ.ย. 64 26