องค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์ ตำบลกกโพธิ์ อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด 45210 โทร 043-501647 และ 043-501648

ผู้บริหาร สมาชิกสภา​​ 

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 000004
วันนี้ 000026
วานนี้ 000020
เดือนนี้ 000560
เดือนก่อน 000272
ปีนี้ 003865
ปีก่อน 003901
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวรับสมัคร
  • ข่าวสภาฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธิื เรื่อง มาตรการอวค์กรด้านความปลอดภัยทางท้องถนน "สวมหมวกนิรภัย ๑๐๐ เปอร์เซ็น"ตำบลกกโพธิ์ - 15 ส.ค. 65(ดู 19) 
  ประกาศกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เรื่องการคัดเลือกบุคคล กลุ่มบุคคล องค์กรหรือหน่วยงานที่ทำคุณประโยชน์เกี่ยวกับการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ - 25 ก.ค. 65(ดู 21) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์ เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์ - 20 ก.ค. 65(ดู 29) 
  เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ - 18 ก.ค. 65(ดู 21) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์ เรื่อง ขยายการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ประจำปี ๒๕๖๕ - 27 มิ.ย. 65(ดู 29) 
  โครงการจัดเก็บที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (นอกสถานที่) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ กองคลัง (งานพํฒนาและจัดเก็บรายได้) องค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์ อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด - 7 เม.ย. 65(ดู 93) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธฺ์ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวนราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง - 25 มี.ค. 65(ดู 80) 
  • ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  • ประกาศราคากลาง
  • จัดซื้อจัดจ้าง e-GP
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์ เรื่อง จัดจ้างโครงการซ่อมแซมผนังฝาย มข.ห้วยนาบ้านกุดทรายดี - 25 มี.ค. 65(ดู 54) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์ เรื่อง จัดจ้างโครงการถนนลูกรังภายในตำบลจำนวน 1 โครงการรวม 8 จุดบ้านหนองผักแว่นหมู่ที่ 8 - 25 มี.ค. 65(ดู 55) 
  ประกาศ์องค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์ เรื่อง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบล บ้านวังใหม่ หมู่ที่ 12 ตำบลกกโพธิ์ อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 2 โครงการ - 25 มี.ค. 65(ดู 73) 
  ประกาศองค์ารบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์ เรื่อง จัดจ้าง โครงการปรับปรุงถนนลูกรังจำนวน 1 โครงการ และโครงการซ่อมแซมท้อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านวังใหญ่หมู่ที่ 4 - 25 มี.ค. 65(ดู 56) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์ เรื่อง โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมซ่อมแซ่มผิวจราจรลูกรังบ้านโพนวิลัยหมู่ที่ 9 - 25 มี.ค. 65(ดู 75) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์ เรื่อง จัดจ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังบ้านกุดทรายดีหมู่ที่ 11 - 25 มี.ค. 65(ดู 65) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์ เรื่องประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลางและการคำนวนราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง - 25 มี.ค. 65(ดู 76) 

ภาพกิจกรรม

ประเพณีบุญทอดเทียนพรรษาประจำปีงบประมาณ 2565 (ดู 8)

บุญบั้งไฟ ตำบลกกโพธฺ์ บ้านหนองหว้าโชคอำนวย 2565 (ดู 34)

องค์กรแห่งการเรียนรู้

โรคฝีดาษลิง หรือ MONKEYPOX (ดู 39)

ข้อปฏิบัติผู้ป่วยโควิดเมื่อแยกกักตัวที่บ้าน (ดู 161)

ดาวน์โหลดใหม่

  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๕ : [22 ก.ย. 65]
  แบบคำร้องเรียน : [12 ก.ย. 65]
  ประกาศใช้ข้อบันญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 : [12 ก.ย. 65]
  รายละเอียดแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2566 : [12 ก.ย. 65]
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฏาคม ๒๕๖๕ : [19 ส.ค. 65]
  บันทึกการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๒/๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒ วันที่ ๑๕ เดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์ : [15 ส.ค. 65]
  บันทึกการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๒/๒๕๖๕ วันที่ ๘ เดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์ : [8 ส.ค. 65]
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๕ : [5 ส.ค. 65]
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕ : [4 ส.ค. 65]
​​

อัลบั้มภาพกิจกรรม

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

การสร้างวัฒนธรรมองค์กร